PRIVACY STATEMENT

 

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de website www.stichtingfotowedstrijd.nl en word je exclusief aangeboden door en namens Stichting Fotowedstrijd.

Alle (persoonlijke) gegevens die je via deze website aan Stichting Fotowedstrijd verstrekt worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alle persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt vallen onder dit privacy statement.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking met betrekking tot gegevens die jij verstrekt bij gebruik van deze website, het gebruik van cookies en jouw rechten ten aanzien van de door jou verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens die Stichting Fotowedstrijd bij bezoek aan deze website van je verwerkt betreffen gegevens die je via het contactformulier, voor een donatie of anderszins hebt ingevuld. In het kader van de verwerking van deze gegevens waarborgt en respecteert Stichting Fotowedstrijd jouw privacy. Stichting Fotowedstrijd verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voorzover zij verenigbaar zijn met de hieronder genoemde doeleinden.

Gegevensverwerking

Doeleinden
Stichting Fotowedstrijd verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te onderzoeken of de website aansluit op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

- het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot het organiseren van fotowedstrijden en andere activiteiten;
- de informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan voorts gebruikt worden om je te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en de dienstverlening;
- de informatie kan gebruikt worden om onze website te individualiseren.

De gegevens die Stichting Fotowedstrijd verzamelt zijn: (bedrijfs)naam, geslacht, geboortedatum, e-mail, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en gegevens die je zelf optioneel kan invullen in het invulveld van het contactformulier.
Niet persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden verzameld is informatie ten aanzien van je browser, operating system, IP adres, service provider, etc. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het IP adres via gerechtelijke weg kan worden teruggeleid tot jouw persoon indien je gedrag op de website hiervoor aanleiding geeft.

Cookies
Voor zover Stichting Fotowedstrijd cookies gebruikt, geldt het volgende: Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de pc van bezoekers van deze website wordt gecreëerd. Sommige cookies bevatten de registratiegegevens van een gebruiker en voorts kunnen cookies bepaalde voorkeuren opslaan. Eventuele adverteerders op onze site kunnen cookies gebruiken om een zelfde soort informatie te verkrijgen, maar Stichting Fotowedstrijd is niet aansprakelijk voor het gebruik van cookies door anderen.

Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Hiervoor kan je gebruik maken van de “Help” functie op de werkbalk van de meeste browsers. Naast het uitschakelen van cookies kan je in de meeste gevallen ook kiezen voor de mogelijkheid om meldingen te ontvangen bij de ontvangst van cookies. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een minder goede werking van deze website en in sommige gevallen kan het uitschakelen van het gebruik van cookies de toegang tot de website in zijn geheel blokkeren.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website op enigerlei wijze kunnen worden bezocht.

Beveiliging
Stichting Fotowedstrijd gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens en Stichting Fotowedstrijd spant zich in om deze persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen tegen misbruik door middel van beveiligingsmaatregelen. Ondanks het feit dat Stichting Fotowedstrijd zich zal inspannen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen kan zij niet garanderen dat de gegevens nooit door derden misbruikt kunnen worden.

Bewaartermijn
Stichting Fotowedstrijd bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de bovengenoemde doelstellingen van de gegevensverzameling. Dit zal alleen anders zijn als de gegevens zijn geanonimiseerd.

Veranderingen aan het privacy statement
Stichting Fotowedstrijd behoudt de mogelijkheid voor dit privacy statement incidenteel aan te passen. Stichting Fotowedstrijd adviseert je derhalve regelmatig het privacy statement te herlezen.

Bezwaar tegen gegevensverwerking of -wijziging
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je op elk gewenst moment besluiten om jouw persoonsgegevens door Stichting Fotowedstrijd te laten verwijderen of aan te laten passen. Op jouw verzoek zullen wij je gegevens, zoals opgeslagen in onze database, direct verwijderen of wijzigen. Om je bezwaren kenbaar te maken dien je een e-mail te sturen aan: info@stichtingfotowedstrijd.nl.